19.07.12 Nosaukums "Latvijas Sieviešu volejbola Jumtalapa"
tiek mainīts uz "Jumtalapa par Sieviešu volejbolu"