08.06.12 Iesaistās vēl viena mūsu pretiniece - Bulgārija 
08.06.12 Jumtalapa atvainojas Jekaterinai Stepanovai par nesmalkjūtīgo savārstījumu!